Pe 12.03.2021

Westend Indiansin kannanotto F-liigan kurinpidollisiin päätöksiin ja järjestelmään

Seuraavalla kannanotolla ja esimerkeillä Westend Indians kyseenalaistaa F-liigan kurinpidon päähän kohdistuneiden kontaktitapausten päätöslinjaukset ja järjestelmän toiminnan sekä vaatii muutoksia.

F-liigan kurinpitäjä on käsitellyt kauden 2020-2021 aikana yhteensä 16 tapausta, joista 2 on siirretty Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmän (KKR) käsittelyyn.

Kurinpitäjän käsittelyssä on ollut kaikki 6/16 tapausta, jotka ovat liittyneet päähän kohdistuneeseen kontaktiin. Pelikiellot ovat määräytyneet seuraavasti: 2 peliä, 2 peliä, 0 peliä, 1 peli, 3 peliä ja viimeisimpänä (Talvitie/Laiti) 0 peliä.

Esimerkkinä päähän kohdistuneiden kontaktien päätöksistä kurinpitäjä on todennut mm. 20.12. tapauksen (2 ottelua pelikieltoa) perusteluissa seuraavasti:

”Kiistatonta asiassa on, että Kainulaisen kontakti osuu Wikstedtia päähän. Juostessaan päätylaidasta pomppaavan pallon perään, Kainulainen ottaa selkeän katsekontaktin OLS:n kahteen pelaajaan, jotka ovat myös tulossa tavoittelemaan palloa. Kainulainen ei pelaa palloa, vaikka hänellä olisi ollut siihen selkeä mahdollisuus. Ennen kontaktia Kainulainen ottaa askeleen kohti Wikstedtia ja ottaa tähän tietoisen olkapääkontaktin. Täten Oilersin vastineessa oleva väite, ettei Kainulainen nähnyt Wikstedtia, on väärä. Kainulaisella oli esteetön näkyvyys Wikstedtiin ja hänellä oli mahdollisuus pelata tilanne turvallisesti. Koska Kainulainen tulee leikkaavalla juoksulinjalla kohti Wikstedtia, Wikstedtilla on vähäinen mahdollisuus ottaa kontakti vastaan. Kainulaisen kontakti osuu Wikstedtia päähän ja siitä seuraa pään retkahdusliike. Päähän kohdistuvat kontaktit voivat pahimmillaan aiheuttaa peliuran päättävän vamman. Katson, että Kainulainen osoittaa tilanteessa merkittävää piittaamattomuutta toisen pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan ja täten syyllistyy PS 617 2) kohdan raakaan rikkomukseen. Ellei tilanteessa ole ollut normaalista poikkeavia elementtejä, pään alueelle kohdistuvista kontakteista on kurinpitomenettelyssä annettu kahden ottelun pelirangaistus. Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan ratkaisuun.”

Ja 9.3. tapauksessa (3 ottelua pelikieltoa) seuraavasti:

"Normaalisti kurinpitotapauksissa päähän kohdistuvista kontakteista on annettu kahden ottelun pelirangaistus. Katson kuitenkin, että tässä tapauksessa ankaroittavina seikkoina ovat; kova juoksuvauhti, toisen pelaajan mahdollisuus ottaa kontakti vastaan, leikkaavat juoksulinjat, tietoinen kontakti ja osuma päähän."

Tapaus 10.3. (Talvitie/Laiti):

Päätös kokonaisuudessaan löytyy tästä. Tilanne videon muodossa löytyy tästä ja upotettuna alta.

Kyseenlaistamme kurinpitäjän päätöksen tapauksessa Talvitie/Laiti ja koemme, että päätös on epäoikeudenmukainen.

KKR on käsitellyt yhden fyysisen kontaktitapauksen. Tässä ei ollut kyse päähän kohdistuneesta kontaktista, päätös oli 4 ottelua pelikieltoa eli enemmän kuin yhdessäkään päähän kohdistuneessa kontaktitapauksessa.

Kyseenalaistamme nykyisen linjattomuuden päähän kohdistuneiden kontaktien rangaistusten määräytymisten suhteen sekä alhaisien pelirangaistuksen määräytymisen. Vaadimme tähän välitöntä muutosta.

Kurinpitäjällä (yksi henkilö) on oikeus määrätä korkeintaan kolmen ottelun pelikieltoja. Muussa tapauksessa hänen tulee siirtää tapauksen käsittely KKR:lle (kolme henkilöä). F-liigassa joukkueiden on mahdollista viedä päätös valituslautakunnalle (5 henkilöä) ainoastaan kun päätöksessä määrätään yli kahden ottelun pelikielto.

Muutoin päätökseen on mahdollista hakea muutosta ainoastaan viemällä tapaus urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelyyn. Käytännössä esimerkiksi tapauksessa (Talvitie/Laiti), asiasta valittaminen urheilun oikeusturvalautakunnalle ei ole järkevä vaihtoehto. Valitusoikeutta rajaamalla on pyritty tehokkaaseen prosessiin.

Tämä herättää väistämättä kaksi kysymystä:

1.) Onko tämä oikein urheilijan oikeusturvan kannalta?

2.) Kannustaako sääntö kurinpitäjää päättämään alhaisista rangaistuksista, koska niistä valittaminen salibandyliiton valituslautakuntaan ei ole mahdollista vaan ainoastaan urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikä ei ole joukkueelle/urheilijalle ns. järkevää kuin erityisessä poikkeustilanteessa?

Kyseenalaistamme nykyisen järjestelmän, jossa F-liigan kurinpidollinen päätösvastuu on yhdellä henkilöllä. Ehdotamme, että jatkossa vastuussa on oltava esim. kolmen henkilön ryhmä. Vaadimme tähän välitöntä muutosta nimeämisvastuussa olevalta taholta (salibandyliiton hallitus).

Loppuun todettakoon, että kunnioitus peliä ja pelaajia kohtaan olennainen arvo johon on kaikkien helppo yhtyä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisen tulee toimillaan vastata, että urheilijoiden turvallisuudesta ja terveydestä pidetään huoli.

Mikäli nykyiset säännöt, tulkinnat tai kurinpitojärjestelmä eivät näitä arvoja tue, tulee päättävien tahojen reagoida ja korjata epäkohdat. Välittömästi, ennen kuin on liian myöhäistä.

 

Mika Leiponen
Toiminnanjohtaja
Westend Indians

 

Kurinpidon prosessit avattuna täällä.